Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Holistische massage

Een algehele ontspanningsmassage gegeven door een vakkundig masseuse. Het bevordert het welzijn van lichaam en geest en heft eventuele blokkades op.

Ieder mens vind het fijn of ontspannen om aangeraakt te worden. Vooral als het lichaam signalen geeft zoals pijn of spanning. Door middel van massage krijg je aandacht en word je bewust van hoe je lichaam aanvoelt. Je lichaam voelen is enorm belangrijk, want dan weet je of je gespannen of ontspannen bent. Doordat we in onze maatschappij vaak zo weinig contact met ons lichaam hebben zijn we ons niet bewust van spanningen, tot het lichaam steeds sterkere signalen gaat uitzenden door middel van pijn. Een massage kan dus ook heel goed preventief werken.


Massage is ook een moment voor jezelf om te ontspannen, te voelen waar je spanningen zich bevinden en zicht te krijgen in wat die spanningen jou te zeggen hebben. Na een massage voelen de meeste mensen zich totaal anders, het denken en handelen is even tot rust gekomen, en er is weer ruimte om te voelen en te ervaren.

Holistische massage
Holisme betekent de mens als geheel. De massages richten zich op reeds ontstane spanningen en blokkades in het lichaam en maken de cliënt hiervan bewust. Tijdens de behandeling leert de cliënt weer beter de signalen van zijn lichaam te herkennen, ernaar te luisteren en deze te hanteren.

Stoelmassage
Stoelmassage word op een speciale stoel en over de kleding heen gegeven. Deze vorm van masseren gaat volgens bepaalde drukpunten over het lichaam. De massage richt zich vooral op rug, schouders, nek en armen, handen. In ons lichaam lopen verschillende energiekanalen, ook wel meridianen genoemd. Elke meridiaan heeft een connectie met een bepaald orgaan of energiefunctie in het lichaam. Door gebruik te maken van de drukpuntmassage wordt het lichaam gelezen en worden verstoringen herkend. Door druk uit te oefenen op deze punten in het lichaam wordt de energiestroom bevorderd en kan het lichaam zichzelf weer herstellen.

Op November 12, 2007