Chronisch Ziek: een belangrijke richtingwijzer!

Tijd van Heling

“…In dit leven komt alles samen, niet uit een, twee of zes incarnaties, maar uit al je incarnaties hier op Aarde. Alles komt nu in je leven naar boven om te worden genezen, elke kleine aangelegenheid...” (Informatie Telos)

De prachtige en hoopvolle boodschap van deze bijzondere tijd is: Je kunt je totale zelf helen: Spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek. Ons zelfhelend vermogen neemt in deze tijd enorm toe door de trillingsverhoging en de veranderingen waar we ons niet meer aan kunnen onttrekken.

Je ziekte en je zelf in eigen hand

De diagnose ‘ongeneeslijk’ is confronterend. Kort- of langdurig ziek zijn kan sowieso confronterend zijn. Ook zonder duidelijke diagnose kunnen lichamelijke klachten chronisch worden en verlies je een groot deel van je vitaliteit, levensvreugde en zelfvertrouwen. Ziekte heeft je iets te zeggen. Je wereld staat even stil, misschien wel letterlijk stil omdat je lichaam niet meer kan wat jij eigenlijk wilt.

Vanwege de pijn, de vermoeidheid en de beperking die je chronische ziekte met zich mee kan brengen, voel je je ongewild nogal eens overgeleverd aan alles waar je geen controle over lijkt te hebben, het oordeel van je behandelend specialist en medicatie. In het begin zie je alleen maar die dingen die je niet (meer) kunt doen.

Maar als je weet wat er in je lichaam aan de hand is en waardoor je de klachten hebt die je nu hebt, dan kun je gericht werken aan je helingsproces. Zelfs als je medicijnen moet gebruiken, is jouw eigen inbreng doorslaggevend voor je welzijn. Als je gaat samenwerken met je lichaam en met de symptomen die het je laat zien, vanuit een vertrouwen dat het alwetend en wijs is, dan kun je jouw ziekte zien als een duwtje in de goede richting om te ontdekken waar jij en je lichaam werkelijk behoefte aan hebben.

Jouw ziekte is een richtingaanwijzer. Volg je deze aanwijzing door te luisteren en je bewust te worden van je lichaam, voeding, van je gevoel, emoties, gedachten en overtuigingen? Of ga je volop de strijd aan vanuit het gevoel van tekortkoming, gemis, ontkenning en wil je de aanwijzingen van onvoorwaardelijke liefde niet zien? Ja, het zijn aanwijzingen van een onvoorwaardelijke bron van compassie binnen in je zelf. Het is geen lotsbestemming of veroordeling van iets of iemand buiten je. Het is oordeelloos en simpel een gevolg van… Waarom zou je nu niet de kans grijpen nu er zoveel hulp voor je aanwezig is om de confrontatie aan te gaan met alles wat in jou niet op onvoorwaardelijkheid is gebaseerd?

Je kunt je zelf helen! Dat is het Wonder van deze tijd. Je kunt je lichaam helen, je gekwetste ziel, je beschadigde innerlijke kind. Al je emoties en overtuigingen van afgescheiden zijn, van in de steek gelaten zijn, zijn ontstaan vanuit onbegrip. Dus voel je niet schuldig. Begrijp dat je niet boos op jezelf hoeft te zijn… Omarm wat je voelt en laat elke traan die je in je lichaam hebt opgeslagen nu zijn genezende werk mogen doen.

Laat gaan…. wie je dacht te zijn. En verwelkom wie je echt bent. Krachtig en kwetsbaar tegelijk. Dan kom je dicht bij jezelf en heel je jezelf van alle pijnlijke levenservaringen. Dan wordt zacht wat zich verhard heeft en dan gaat je levensenergie weer stromen. Energie van Leven en Licht… in je hart, in je ziel, in je lichaamscellen en in je meest fysieke structuren. Alles in jou – ook de lege ruimte tussen de cellen - vult zich weer met het Licht van jouw Hogere zelf, met de oorspronkelijke informatie van jouw goddelijke Bron. Alles in jou vult zich met de energie van genezing.

Voeding, psyche en stress

De invloed van onze voeding en onze psyche op ons genezingsproces is inmiddels uit vele onderzoeken gebleken. Verkeerde voeding kan ons ziek maken, met goede voeding kun je je genezingsproces ondersteunen. Daarnaast wijzen recente onderzoeken uit dat de invloed van bestrijdingsmiddelen, pesticiden en zware metalen wel eens een grotere rol zouden kunnen spelen in de toename van het aantal chronische zieken en ziekten dan we misschien wel dachten. Echter de rol die onze voeding speelt bij alle veranderingen in ons zelf en in ons lichaam is misschien wel belangrijker dan wij wellicht tot nu toe beseften.

In deze snel veranderende tijd waarin tegenstellingen in de wereld om ons heen de uitersten in ons zelf lijken te weerspiegelen is het niet zo verwonderlijk dat stress velen letterlijk ziek maakt, zowel fysiek als mentaal-emotioneel zijn veel mensen uit balans. Toename van straling van moderne technologieën , milieufactoren - onze keuzes van gisteren blijken ons vandaag maar al te vaak eerder kwaad dan goed te doen. Langdurige stressfactoren maken ook dat je genezingsproces minder snel verloopt. Het levert je onnodige extra pijn, onrust en ongemak op. Hoe herken je jouw stressfactoren en wat zijn concreet de gevolgen hiervan voor je lichaam? Als je ontdekt wat je immuunsysteem van buitenaf en van binnenuit ondermijnt, kun je een belangrijk aandeel leveren in je genezingsproces.

Aandacht en vertrouwen

Voor je genezingsproces is in eerste instantie jouw liefdevolle aandacht nodig en acceptatie van je lichaam zoals het nu is. Ontkenning en strijd is heel begrijpelijk vanuit menselijk perspectief, maar wanneer je ervan uitgaat dat je symptoom een signaal van je lichaam (en wellicht van je ziel) is, helpt ontkenning en strijd je niet verder, omdat je als het ware een deel van jezelf daarmee zou ontkennen. Genezing begint met acceptatie, aandacht en verbinding. Acceptatie van je situatie en het loslaten van strijd kan je al zoveel innerlijke rust geven! Probeer al jouw aspecten te omarmen, licht en donker, gemakkelijke en lastige. We zijn gewend veel te denken en vanuit ons denken te gaan doen. Maar soms wijst je innerlijke gevoelsstroom een heel andere richting uit. Luister maar naar de wijsheid van je lichaam en je hogere zelf (je intuïtie). Neem regelmatig tijd voor stilte om je heen en in je hoofd. Je kunt ervoor gaan zitten op een veilige plek of je zoekt de natuur op.

Je lichaam valt zichzelf niet aan en valt jou niet aan. Het liet het nooit afweten! Je lichaam is wijs, weet wat het nodig heeft en beschermt jou ten allen tijde tegen welke indringers dan ook. Als je deze waarheid kunt voelen, dan voelt je lichaam heel anders aan, dan sta je naast je lichaam in plaats van er tegenover. Dan krijg je meer vertrouwen in je eigen zelfgenezend vermogen. Ook al geloof je het niet, probeer je je het eens voor te stellen, gewoon je fantasie gebruiken. Voel nu eens even, sluit je ogen voor een moment, en laat de volgende woorden binnenkomen:

Mijn lichaam is wijs, weet wat het nodig heeft en beschermt mij te allen tijde tegen welke indringers dan ook. Mijn lichamelijke symptomen die als ….. zijn bestempeld, zijn uitingen van de kracht van mijn immuunsysteem om me te beschermen tegen een onbekende indringer. Mijn lichaam houdt van mij!

Wat gebeurt er in je lichaam, word je geraakt door deze nieuwe waarheid? Voel maar, je lichaam laat wel merken of het voor jou klopt of niet. Je zult misschien even tijd nodig hebben om aan deze nieuwe gedachte te wennen, maar op een goed moment zul je merken dat dit een zeer versterkende en zelfbekrachtigende mindset is. Je gaat je lichaam ervaren als een vermogende kracht en wijsheid die er onvoorwaardelijk voor je is en waar je het volste vertrouwen in kunt hebben. Je lichaam houdt van jou, waarom zou je niet van je lichaam houden?!

Genezend Bewustzijn

Om zijn werk te kunnen doen zoals het bedoeld was, heeft je lichaam de resonantie nodig van waar het oorspronkelijk zelf deel van uitmaakt. Helende voedingsmiddelen, helende natuurlijke middelen, helend Licht. En het heeft jouw onvoorwaardelijke medewerking nodig. Het bewustzijn van jouw hoger Zelf (hogere lichttrilling) is nodig om als jouw persoonlijke zelf gevoelens van liefde en compassie te kunnen ontwikkelen voor alles wat er in je leeft en voor alles wie en wat je bent.

Compassie, acceptatie zonder oordeel, is de sleutel in zelfheling. Het is een lichtlijn met de Bron van Liefde en Licht van waaruit je bent ontstaan en het avontuur Aarde bent aangegaan. Deze lichtlijn kan nooit worden verbroken omdat jij deel bent van dat alomvattende pure bewustzijn. Alles wat niet dezelfde frequentie of bewustzijnstrilling heeft, laten we dat dan maar de donkerte of onbewustzijn noemen, draagt niet bij aan wie jij bent, en is niet heilzaam voor de heling van jouw lichaam, je geest en ziel.

Goddelijke levensenergie is het Licht dat het fundament is van alles wat leeft. Niet alleen op Aarde, ook van de Aarde zelf, het universum en universa. Je ademt het voortdurend in en uit. De vonk van Licht zit in je menselijke DNA ingebouwd. Het heeft je nooit verlaten, het is door de tijden heen wel zwakker geworden. Maar het mooie nieuws is dat wij nu in dit Licht weer kunnen aanwakkeren en sterker maken. Wij zijn de dualiteit vrijwillig ingedoken, nu mogen we ons opnieuw bewust worden en nieuwe en andere keuzes te maken in de ervaringen die het leven ons biedt.

Jouw hoger bewustzijn kan pas het helingswerk doen in je lichaam als er een liefdevolle verbinding is tussen jouw bewustzijn en je lichaam. Voelen en aandacht hebben voor de signalen van het lichaam is namelijk een voorwaarde voor deze verbinding.

Jouw Hoger Zelf heeft een veel intensere lichttrilling dan bijvoorbeeld het emotionele lichaam. Dat wil niet zeggen dat je emoties moet onderdrukken of als negatief moet zien. Emoties horen bij ons mens zijn. Door ze te onderdrukken kunnen ze zelfs je gezondheid ondermijnen.

Door bewustzijn in de cellen te brengen zijn cellen in staat de eigen celintelligentie – die net zo is aangesloten op de Bron en de oorsprong van perfectie als jouw Hoger Zelf – veel directer te laten werken. Andersom geldt hetzelfde. Als je licht op celniveau activeert in het lichaam (bijvoorbeeld door helende voeding) dan verhoogt dit automatisch de trilling van je bewustzijn. Dit activeert en vergroot je zelfgenezend vermogen van het lichaam op ongekende wijze!

De meest essentiële genezingsfactor met de hoogste trillingsfrequentie is liefde. Een liefde die je weer mag voelen voor jezelf, voor je lichaam, voor je angsten, je vreugde, voor alles wat je voelt van binnen. Deze bevrijdende en genezende bron van liefde ben jij altijd geweest, het is niet buiten je, je hoeft er niets voor te doen. Je was het alleen even vergeten, nu mag het weer in je bewustzijn komen zodat je heel bewust je lichaamscellen van de goede voeding = informatie kunt voorzien.

Fysieke oorzaken en hoe deze te helen – nieuwe informatie

Er wordt veel baanbrekend onderzoekwerk verricht, en in de nabije toekomst zullen er ongetwijfeld ontdekkingen worden gedaan die voor veel zieken uiteindelijk een geschenk zullen zijn. Helaas hebben wij het te doen met de huidige stand van onderzoek waarin niet elk virus of laaggradige ontsteking is te vinden met de huidige onderzoeksmethoden. De medische wetenschap is de mening toegedaan dat bij auto-immuunziekten het immuunsysteem in de war is en zich tegen eigen lichaamscellen keert. Ook van veel chronische ziektebeelden weet men niet de werkelijke oorzaak.

Echter lijkt aan het ongewisse nu een eind te komen als je je verdiept in de informatie die ons via Anthony William wordt aangereikt. De informatie komt van ‘Spirit’, de stem van Compassie. Pas over enkele decennia zal wetenschappelijk onderzoek bevestigen dat veel chronische aandoeningen, auto-immuunziekten en onverklaarbare symptomen worden veroorzaakt door virussen - veelal (nog) onbekende varianten van wat de huidig bekende - vaak in combinatie met toxines van straling, zware metalen of pesticiden die ofwel door ons dagelijks voedsel, ofwel onze leefomgeving, ofwel door overerving via de bloedlijn van generatie op generatie wordt doorgegeven.

De belangrijkste boodschap van Spirit/William: Je lichaam valt zichzelf niet aan, je kunt jezelf hiervan genezen! Ook als iedereen iets anders beweert en er niet in gelooft.

De lichamelijke symptomen waar je mee te maken hebt en die door de dokter gediagnosticeerd zijn als een specifiek ziektebeeld, zijn ontstaan omdat je immuunsysteem keihard z’n best aan het doen is om jou te beschermen tegen een of meerdere hyperactieve indringers. De succesverhalen van toename in vitaliteit en afbouw van medicatie en zelfs van genezing door de adviezen die William doorgeeft zijn inmiddels talrijk. Zijn in het Nederlands verschenen boek is een aanrader: Medical Medium.

Spirit vertelt dat wij onszelf kunnen genezen van virussen en metaalvergiftiging met immuunversterkende en ontgiftende groenten, fruit, kruiden en wilde planten, door deze in ruime mate in ons dagelijks voedingspatroon op te nemen. In zijn boek geeft William adviezen over de genezende voeding en specifieke supplementen bij jouw aandoening en welke voedingsmiddelen je beter kunt vermijden omdat het virus hier juist van gaat groeien. Support en ondersteuning geeft hij niet alleen in zijn boeken, ook via de blogs op zijn website, Facebook, Instagram en door middel van zendtijd bij ‘Hay House Radio’. En telkens weer verzekert hij dat hij de stem van Spirit volgt, de stem van Compassie voor de mensheid. Er zit geen geldelijk gewin achter zijn informatie, het is geen nieuw dieet. Dit gaat over bewustwording over onze leefwereld, ons milieu, over ons eten, over levensenergie en over de kracht van genezende voeding van moeder Aarde waar wij niet zonder kunnen.

Ik Wens jou

COMPASSIE

voor jou en je lichaam

VERTROUWEN

in jouw intuïtie en innerlijke stem

in jullie helend vermogen

LIEFDE

voor je lichaam en

voor wie je nog meer bent

dat de donkerte in jou mag verdwijnen

en elke cel zich mag vullen met het

LICHT

van jouw oorsprong

Geloof in je zelf

“Geloof in je lichaam, weet dat het zichzelf (en jou) nooit zal aanvallen, geloof in je innerlijke kracht en zelfhelend vermogen. Geloof in jullie samenwerkende kracht om datgene wat is binnengedrongen dat niet overeenkomt met wie je werkelijk bent, te kunnen oplossen. Het maakt al zo’n groot verschil om te weten dat je lichaam van je houdt en zichzelf en jou niet aanvalt, het maakt het gemakkelijker voor je om van je lichaam te houden. Je wordt je immuunsysteem, je wordt je innerlijke kracht, je wordt je zelfhelend vermogen, je wórdt je geloof en vertrouwen" (Anthony William)

Vertrouw dat de hulp die je nodig hebt alom tegenwoordig is. (Vraag het Universum/God/jouw Gids of Begeleider, kortom vraag jouw Hulpbronnen om hulp! Ze zijn er voor je!)

Op May 18, 2018