Het gevoelige en/of het woelige kind?

Er zijn steeds meer kinderen die de titel HSP krijgen. HSP staat voor Highly Sensitive Person. Hooggevoelige kinderen dus. Heel vroeger werden deze kinderen als buitenbeentjes beschouwd, werden niet gezien en waren lastig. Enkele jaren geleden hadden ze hiervoor een naam uitgevonden. Toen werden het nieuwetijdskinderen en kristalkinderen. Maar daar kon de pedagogische medewerkers weer niets mee dus kregen deze kinderen de titel HSP.

Er zijn steeds meer kinderen die de titel HSP krijgen. HSP staat voor Highly Sensitive Person. Hooggevoelige kinderen dus. Heel vroeger werden deze kinderen als buitenbeentjes beschouwd, werden niet gezien en waren lastig. Enkele jaren geleden hadden ze hiervoor een naam uitgevonden. Toen werden het nieuwetijdskinderen en kristalkinderen. Maar daar kon de pedagogische medewerkers weer niets mee dus kregen deze kinderen de titel HSP.

We plaatsen deze netjes in de lijst van etiketjes en gaan is kijken wie is nou dat kind. HSP kinderen hebben een hoog gevoeligheidsfactor. Hierdoor zijn deze kinderen sneller uit balans dan een gemiddeld kind Een opsomming van enkele facetten:

Emotioneel:

Ze kunnen last hebben van heftige emoties zoals drift en huilbuien, maar ze kunnen ook heel snel intens verliefd zijn. Ook de emoties van andere personen wordt door deze kinderen sneller aangevoeld. Als voorbeeld: een HSP kind kan de emotie van de ander ervaren / voelen zelfs als deze andere persoon dit niet in zijn gedrag laat merken. Een HSP kind kan in de war raken als de schooljuffrouw zegt : “ Ik vind jou aardig”, maar het kind voelt dat de juffrouw zich aan hem irriteert.

Lichamelijk:

Doordat deze kinderen zo gevoelig zijn kunnen ze ook last hebben van allergieën. Voedselallergie zoals koemelkallergie of allergieën aan de luchtwegen zoals hooikoorts zijn misschien wel de bekendste. De stoffen die deze kinderen inademen of als voedsel tot zich nemen geven in het lichaam een reactie waardoor het kind lichamelijke klachten kan krijgen zoals eczeem,maagpijn en hoofdpijn.

Verstandelijk / gedrag:

HSP kinderen hebben vaak moeite om structuur aan te brengen in hun leven, zijn gevoeliger voor verslavingen en depressiviteit. Ook angsten en snel oververmoeid zijn (doordat andere mensen deze kinderen leegzuigen) kan een uiting zijn bij een HSP kind. HSP kinderen zijn zeer rechtvaardig en kunnen niet tegen onrecht.

In de praktijk zie ik vaak dat deze kinderen niet begrepen worden. Het kind wordt soms gediagnosticeerd als autistisch,vertoond probleemgedrag zoals driftig worden. Hij of zij kan zich in de klas op school niet concentreren. Het kind heeft problemen met de juffrouw of meester op school. De jongen of meisje heeft eet of slaap problemen. Het kind doet anders dan andere kinderen. Hij of zij heeft onzichtbare vriendjes of zegt rare dingen die een kind van die leeftijd nog niet kan weten. En zo is de waslijst van zogenaamde gebreken nog veel langer.

Helaas wordt er nog te weinig gekeken naar de achterliggende oorzaak van het HSP, nieuwetijds/kristalkind. Dit kind, dit zogenaamde problematische kind, zegt eigenlijk alleen maar: “Ik stel ter discussie wat er gebeurt, zodat datgene in beweging wordt gezet wat in beweging mag worden gezet.”

Terwijl ik dat op schrijf denk ik: “wat een vage zin en wat kan je ermee”.

Dat is nu net het (maatschappelijke) probleem. Er komen steeds meer kinderen met zogenaamde problemen, maar de werkelijke oorzaak van het probleem ligt ergens anders.

Scholen, ouders en het hele sociale netwerk van het HSP kind krijgt van dit kind de uitnodiging om eens anders naar situaties, patronen en rituelen te kijken en deze om te buigen en te veranderen. Hierdoor verkrijgt men transparantie, rechtvaardigheid en eerlijkheid. Dit kind heeft de moeilijke taak, door te zijn wie hij is,de ander te laten worden wie de ander werkelijk mag zijn.

Helaas wil de volwassen ander dit dikwijls niet zo zien en laat het probleem bij het kind liggen. Door dit kind te helpen minder last te hebben van alle “harde” indrukken en te ondersteunen in zijn netwerk, kan dit kind met al zijn liefde het mooie kind zijn wie hij is. HSPO begeleid en behandeld deze kinderen en hun netwerk hierin.

Op April 9, 2012