Hoe chronisch is het chronische vermoeidheid syndroom ?

Het hoofdcriterium van het chronische vermoeidheid syndroom (CVS) is een onverklaarbare voortdurende of steeds terugkerende vermoeidheid die al meer dan een half jaar duurt. De vermoeidheid is op een bepaald moment begonnen en was dus niet levenslang aanwezig. Ze is niet het gevolg van grote inspanningen. Ze verdwijnt of vermindert niet door te rusten. Ze veroorzaakt een ernstige daling van de lichamelijke en geestelijke prestaties, en heeft hierdoor een grote invloed op de kwaliteit van leven.

De medische wetenschap heeft geen eenduidige oorzaak kunnen vinden wat de oorzaak is van het chronische vermoeidheidssyndroom. Noemen ze het daarom chronisch? Toch zijn er ongeveer 40.000 mensen in Nederland erkend met CVS. Er zijn ook nog steeds een groot aantal mensen waarbij de klacht niet serieus wordt genomen omdat de oorzaak van CVS niet aantoonbaar is, daarom denk ik dat het aantal mensen met CVS hoger is en het probleem wordt onderschat. De medisch wetenschap erkend wel dat de oorzaak van CVS te maken kan door een combinatie van meerdere invloeden.

Deze mening onderschrijf ik ook alleen zie ik ook nog andere invloeden dan de medisch wetenschap. Ik zal enkele invloeden beschrijven :

Straling
Volgens een groot aantal Duitse, Zwitserse en Nederlandse artsen en onderzoekers is elektromagnetische straling een van de grootste ziekteveroorzakers in de 21e eeuw. Elektromagnetische straling komt voort uit o.a electrosmog, gsm, umts, dect, wifi, bluetooth,etc. Hierdoor kun je last gaan krijgen van hoofdpijnen, onrustig slapen, vermoeidheid, oorsuizing, stress, duizelingen en een waas om je heen. Je gaat naar de dokter maar die kan niets vinden. Het zal wel tussen je oren zitten. Je moet er maar mee leren leven. Uit onderzoek blijkt dat bijna 40 % van de Nederlandse bevolking tegenwoordig last heeft van stress en/of depressie. In nog geen twintig jaar tijd zijn het aantal psychische en chronische klachten verdubbeld.

Ons lichaam heeft van zichzelf een bepaalde resonantie (trilling), de trilling van de elektromagnetische straling verstoort onze eigen lichaamstrilling . Hierdoor moet het lichaam zich steeds corrigeren en/of raakt uit balans. Er ontstaat als het ware storing in ons lichaam. Deze storing kan dus een oorzaak zijn van het chronische vermoeidheid syndroom.

Voeding
Ons lichaam kun je zien als een soort organisatie waar diverse chemische processen uitgevoerd worden om het lichaam,geest en emotie te laten functioneren. De stofwisseling is zo’n proces. Net als de hormoonhuishouding. Als in deze processen een stofje niet doet wat de organisatie (het lichaam) vraagt dan kan er tegenwerking ontstaan in het lichaam. Dit kost veel energie en het lichaam gaat op lichamelijk, geestelijk en emotioneel nivo disfunctioneren. Op langer termijn kan dit het lichaam zoveel energie kosten dat er chronische vermoeidheid ontstaat.

Emotionele belasting en negatieve gedachten
Angst, frustratie,boosheid. Deze emoties komen we allemaal tegen in ons leven. Sommige mensen kunnen niets met deze emoties en laten het gaan onder het mom van “we praten er niet meer over”. Andere laten zich juist leiden door emoties waarbij angst een slechte raadgever is. Als je de emoties ziet als de “raad van bestuur” van de organisatie (ons lichaam) is het belangrijk dat emoties als de (positieve)gedachten met elkaar samenwerken om ons lichaam te voorzien van de juiste keuzes en handelingen. Als er steeds een strijd is of niet uitgesproken/verwerkte emoties dan kost dit het lichaam veel energie omdat deze dan niet weet hoe te handelen. Deze innerlijke conflicten maken ons op termijn heel moe.

Ik heb enkel 3 invloeden beschreven,er zijn er nog meer. De voedingsbodem van chronische vermoeidheid kan al in je jeugd gelegd zijn door bijvoorbeeld een emotioneel trauma of door een onbalans in de hormoon huishouding. Jaren later kan de onbalans naar buiten komen in de vorm van bijvoorbeeld het vermoeidheidssyndroom(CVS) . CVS heeft ons te vertellen dat er op enige wijze een verkeerde belasting op ons lichaam is. Door hier bewust van te worden en balans te brengen in de organisatie van ons lichaam hoeft het chronische vermoeidheidsyndroom niet meer chronisch te zijn.

Op April 28, 2012