Is het de angst waar je in stinct ?

Wat is angst ? Iedereen heeft in min of meerdere mate wel eens last van angsten. Een goede beschrijving geven is moeilijk. Angst is een staat van zijn waarbij alle systemen in ons lichaam betrokken zijn. Angst beïnvloed ons denken,onze emotie,ons gedrag en onze lichaam.

Een oud gezegde :”Angst is een slechte raadgever” klopt als een bus.

Angst wordt wel eens vergeleken met instinct, angst zou ons waarschuwen voor gevaar zoals dit ook bij een dier gebeurt. Dit is mijn inziens niet waar omdat het instinctieve bij ons mensen vaak wordt beïnvloed door ons denken waardoor een vertekend beeld van de realiteit ontstaat. Door het denken creëren we als het ware angst .En angst beperkt ons in vele opzichten ,we kunnen er op vele manieren ziek van worden en klachten ondervinden.


Enkele voorbeelden van soorten angst :

Angst voor materieel verlies :

Dit zijn de mensen die teveel waarde hechten aan een mooie auto , mooi huis, veel geld of andere waardevolle spullen. Dit geeft een geluksbeleving , het gevoel succesvol te zijn of men compenseert hier hun zelfbeeld mee. Echter,hoe meer je hecht aan spullen hoe meer je letterlijk kan verliezen. In de praktijk maak ik ook regelmatig mee dat deze groep mensen het huis verbouwen of een keuken laten plaatsen ,maar als je verder gaat kijken blijkt dat op relationeel vlak het niet lekker loopt. Er ligt bij deze groep mensen een grote focus op prestatie naar buiten toe gericht .

Angst voor controle verlies:

Dit zijn de mensen die vasthouden aan vaste patronen en rituelen . De maandag is wasdag of de woensdag is gehaktdag mensen. De mensen die de dag volgens een bepaalde manier willen indelen en moeite hebben hiervan af te wijken. En ook de mensen die het moeilijk vinden om via andere normen en waarde te willen kijken. “Het is goed zoals het is” en “We doen het zo omdat we dit nu eenmaal altijd zo doen”, zijn uitspraken van mensen die angst kunnen hebben om de controle te verliezen.

Angst om je partner of kind te verliezen:

De beschrijving die ik hierbij geef gaat over mensen die deze angst in zeer ernstige mate hebben waardoor blokkeringen en beperkingen ontstaan.

Mensen die een extreme angst hebben om hun kind te verliezen zijn zeer beschermend waardoor het kind wordt beperkt in zijn ontwikkeling. De angstige ouder neemt de zorg op zich van het kind en laat nergens ruimte om het kind zelf dingen te laten ontdekken.

Mensen die angst hebben om hun partner te verliezen kan leiden tot claim gedrag,jaloersheid en achterdocht. De angst om partner of kind te verliezen geeft altijd bij de niet angstige ander het gevoel van beperking om te kunnen ontwikkelen.

Angst niet om sociaal maatschappelijk niet te voldoen of begrepen te worden

Dit zijn de groep mensen die onzeker zijn over hun eigen kwaliteiten. Ze twijfelen of ze de eisen die gesteld worden op bijvoorbeeld het werk wel aan kunnen. Mensen die bang zijn niet voldoende te presteren voor de ander. Mensen die onzeker zijn over hoe ze eruit zien of hoe over wie ze zijn.

Dit zijn enkele soorten angsten die mensen zouden kunnen hebben. Er zijn er natuurlijk veel meer. Ook de ernst van de angst is afhankelijk hoe men hier vervolgens gedragsmatig op reageert. Een angst kan een fobie worden of een psychiatrische aandoening. Zoals al eerder in dit stuk beschreven heeft angst niets te maken met gevaar en met het natuurlijke instinct wat ook de mens heeft. Ons instinct zorgt ervoor om ons te waarschuwen voor gevaar . Angst is gecreëerd uit ons ego,ons denken.

Wat is dan het doel van angst ? Als je op een andere manier naar je angsten leert te kijken brengt het je terug naar de essentie van wie we zijn. Angst kan ons onder andere leren om liefde voor onszelf te hebben en vertrouwen om van daaruit het vertrouwen en liefde voor andere mensen en dieren op een juiste manier te hebben.

Als deze inzichten op een juiste manier gebalanceerd worden in ons leven zal angst niet meer nodig zijn en de beperkingen en klachten die je had kunnen verdwijnen.

Op May 18, 2012