de hype van vitamine B12

De laatste tijd hoor ik veel cliënten in mijn praktijk die van de reguliere arts het advies krijgen om vitamine B12 te nemen. Deze vitamine B 12 wordt dan meestal ingespoten of kan via een pil worden ingenomen. Een andere naam voor vitamine B12 is cobalamine. Volgens de reguliere artsen is dit een mogelijkheid om extreme vermoeidheid en/of andere psychische problemen te bestrijden.

Er zijn zelfs vitamine B12 spreekuren waar gespecialiseerde vitamine B12 deskundigen wekelijks advies geven. Vanuit mijn visie stel ik hier de kundigheid van deze specialisten en artsen ter discussie. Zoals gebruikelijk in de reguliere zorg wordt via deze wijze van werken weer de symptomen aangepakt en niet de oorzaak van de klacht. Daarnaast wordt er binnen een klein kader gekeken namelijk alleen naar het vitamine B12 tekort.

Volgens de artsen kan je nooit teveel vitamine B12 krijgen, dat klopt, echter het lichaam pakt wat het nodig heeft en de resterende vitamine B12 wordt uitgescheiden. Hiervoor moet het lichaam het eerst wel afbreken. Ik ken een situatie van een man die heel wat jaren vitaminesupplementen tot zich nam. Hij kwam in mijn praktijk en ik adviseerde hem om te stoppen met deze vitaminepillen. Zijn vermoeidheid werd stukken minder. Het lichaam moest al die jaren hard werken om het teveel aan vitamines af te breken.

Je kan wel vitamine B12 toedienen via een injectie, maar als het lichaam de vitamine B12 niet herkend als bouwstof, maar als een soort “vreemde stof” dan zal het lichaam nooit optimaal hierop reageren. Dit blijkt ook uit een verslag van een Vitamine B12 deskundige die schrijft : “Soms kunnen de bloedwaardes weer op peil zijn, maar na verloop van tijd kunnen de klachten toch weer terug komen”. En waarom zou je vitamine B12 via injectie toedienen als je met het eten en drinken van onder andere melk, yoghurt, vlees en eieren ook je vitamine B12 binnen kan krijgen?

Vitamine B12 toediening is een “modeverschijnsel” binnen de reguliere zorg. Het is in mijn beleving niet de oplossing voor de vermoeidheid en psychische problemen van mensen. Allereerst moet de vraag gesteld worden: Waarom is iemand vermoeid en/of heeft psychische klachten? Als blijkt dat dit te maken zou kunnen hebben met de vitamine B 12 zou de volgende vraag moeten zijn: Waarom neemt het lichaam onvoldoende vitamine B12 op?

Uit onderzoek van de reguliere zorg valt o.a. op dat vooral jonge vrouwen, zwangere en ouderen een tekort hebben aan vitamine B12. Aangezien ons lichaam een ingenieus gebeuren is waar diverse stoffen en processen goed op elkaar afgestemd horen te zijn, zou de onbalans van vitamine B 12 ook veroorzaakt kunnen worden door een onbalans in de hormoonhuishouding of andere schildklierafwijkingen. De psychische problemen die genoemd worden bij een vitamine B12 tekort kunnen ook veroorzaakt worden door een kalium en/of natrium tekort . Deze stoffen zijn de elektrolyten in het lichaam en mede verantwoordelijk voor de neurotransmitters.

Met andere woorden vind ik het kort door de bocht om te zeggen dat Vitamine B12 de oplossing is voor de vermoeidheidsklachten en psychische problemen en is het belangrijk om alle stoffen in balans te brengen op natuurlijke wijze. In onze praktijk gebruiken we technieken die de stoffen en processen in het lichaam weer met elkaar te laten samenwerken. We kijken via diverse invalshoeken naar het probleem/klacht en lossen de oorzaak hiervan op.

Een mens is een holistische eenheid en niet een samenvatting van losse componenten .

Vanuit het holistisch denken nemen we ook de metaforen mee.De metaforen van vitamine B12 zijn :

*Voel je jezelf geborgen en veilig ?

*Durf je de realiteit wel aan ?

*Leef je vanuit je hart of leef je vanuit je instincten ?

Andere oorzaken die belicht en worden zijn o.a:

Omgevingsfactoren(zoals bijvoorbeeld straling), relationele factoren(zoals bijvoorbeeld werkdruk, partner,kinderen) , voedingspatronen en overige factoren(zoals bijvoorbeeld trauma )

Een vitamine supplement kan nooit de oplossing zijn om de oorzaak van de vermoeidheidsklachten en psychische klachten op te lossen. De vitamine B 12 hype levert vooral de artsen en de farmaceutische industrie veel op,namelijk geld.

Op June 8, 2012