Autisme en aanverwante stoornissen

Steeds meer kinderen krijgen de diagnose autisme of een aanverwante stoornis als ADD, ADHD, PDD-NOS, ODD of Asperger. Er is een explosieve toename van autistische stoornissen over de hele wereld.

Deze toename kan niet alleen worden verklaard door erfelijke factoren. Opvallend bij deze kinderen is dat zij zich in eerste instantie normaal ontwikkelen maar dat er een teruggang in de ontwikkeling ontstaat op wat latere leeftijd. Ook terugkerende infecties en een verminderd immuunsysteem komen vaak voor.

Dr. Tinus Smits, arts en homeopaat heeft voor deze kinderen de CEASE therapie ontwikkeld. CEASE staat voor Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression. Dr. Smits heeft ontdekt dat autisme in veel gevallen een stapelingsziekte is door o.a. de vele vaccinaties op jonge leeftijd, doorgemaakte ziekten, toxische stoffen in de voeding zoals aspartaam en medicatie zoals antibiotica. De jonge hersenen kunnen al deze gifstoffen niet goed verwerken en blokkeren, waardoor autisme ontstaat. Met sterk verdunde homeopathische middelen gemaakt van deze stoffen kan de verstorende werking op het kind behandeld worden en de schade worden terug gedraaid. Deze methode is heel succesvol en wordt inmiddels over de hele wereld met belangstelling gevolgd en toegepast.

Wat houdt de behandeling in?

Eerst worden alle mogelijke verstoringen (vaccins, reguliere medicatie, intoxicaties, ziektes) op een checklist ingevuld en aan de hand daarvan wordt een behandelplan gemaakt. Stap voor stap worden alle mogelijke oorzaken ‘ontstoord’ met een sterk verdunde homeopathische potentie van de stoffen die hebben geleid tot autisme. Het immuunsysteem wordt hierbij ondersteund en versterkt met voedingssupplementen.

Dr. Smits heeft ruim 300 kinderen succesvol behandeld met de CEASE methode en heeft hier een prachtig boek over geschreven: Autisme, de wanhoop voorbij. Dit boek is te koop bij de boekhandel voor € 22,50. Het is inmiddels ook verkrijgbaar in een Engelse en Italiaanse vertaling.

Op June 23, 2012