Onderzoek naar veranderingen in de niveaus van neurotransmitters en stresshormonen door toepassing van Geactiveerde Zuurstoftherapie.

Achtergrond Bij patiënten met COPD leidt de toepassing van Geactiveerde Zuurstoftherapie (Airnergy) na een kuur van vier weken tot een normalisatie van de bloeddruk en tegelijkertijd tot een verbeterde slaaphygiëne. De regulering van de bloeddruk en de slaap is afhankelijk van een aantal stresshormonen en neurotransmitters. Het doel van deze studie was dan ook om vast te stellen of de toepassing van Geactiveerde Zuurstoftherapie bij gezonde proefpersonen een verandering teweeg brengt in de niveaus van neurotransmitters en andere stresshormonen. Het mogelijke effect van de locatie van de inbreng van geactiveerde zuurstoftherapie (neus of mond) op de verandering van de hormoonniveaus werd tegelijkertijd onderzocht.

Patiënten en methoden

6 vrouwelijke proefpersonen ondergingen gedurende vijf dagen dagelijks een sessie Geactiveerde Zuurstoftherapie. 3 proefpersonen kregen de therapie toegediend via de neus en 3 proefpersonen via de mond. De concentraties in het serum werden gemeten van de:

  • neurotransmitters serotonine, adrenaline en noradrenaline
  • stresshormonen TSH, ACTH, cortisol en DHEAS

In alle gevallen werd er voorafgaand aan en 15 minuten na afloop van de therapiesessie op dag 1 en opnieuw 15 minuten na afloop van de therapiesessie op dag 5 gemeten.

Resultaten

Na de 5-daagse kuur Geactiveerde Zuurstoftherapie werd bij alle proefpersonen het niveau van de stresshormonen gereduceerd met:

· 25% voor TSH (van 2.4 naar 1.8 mU/L)

· 33% voor ACTH (van 26.8 naar 18 pg/ml)

· 24% voor cortisol (van 33.6 naar 25.7 µg/dL)

· 48 % voor de neurotransmitter noradrenaline (van 595 naar 311 ng/L)

De niveaus van het stresshormoon DHEAS en de neurotransmitters serotonine en adrenaline bleven onveranderd in de overall evaluatie van de proefpersonen.

Als de resultaten bij de proefpersonen worden onderverdeeld naar de locatie van de inbreng van de therapie, dan valt op dat de effecten bij nasale inbreng) sterker zijn dan bij orale inbreng. Bijwerkingen werden tijdens en na de studie niet door de proefpersonen gerapporteerd.

Conclusie

De nasale inhalatie van de Geactiveerde Zuurstoftherapie geeft bij gezonde proefpersonen een opmerkelijke verbetering van hun hormonale preparatie op stress (verbeterde thyroïde functie, dalend cortisol/adrenaline/noradrenaline, stijgend DHEAS/serotonine). De substantiële daling van de noradrenalineniveaus verklaart ook de waargenomen normalisatie van de bloeddruk bij copd-patiënten na behandeling met Geactiveerde Zuurstoftherapie.

Op June 14, 2013