Gatse Boschma: ‘Al een paar jaar geen bronchitis meer gehad’

Ik geloof dat het voor mij de eerste keer in mijn leven is dat ik een getuigenis afleg, maar het moet er toch eens van komen. Mijn naam is Gatse Boschma en ik heb een groot deel van mijn werkzame leven geopereerd als zakelijk leider bij een door het Rijk gesubsidieerd toneelgezelschap. Mijn voornaamste klacht is kortademigheid.

Theater en reizen

Theater in het algemeen en toneel in het bijzonder hebben een belangrijk deel van mijn leven bepaald en zijn mijn grote passie. Ik ben van 1935, op dit ogenblik bijna 76 jaar en naast mijn grote interesse voor de cultuur, schrijf en lees ik nog regelmatig. Samen met mijn vrouw bezoek ik veel voorstellingen in een zeer grote straal om Friesland en zomers varen wij met ons bootje door Nederland. In het verleden deden wij dit ook in Denemarken, België en Frankrijk, maar we beperken ons nu tot Nederland.

Ik bezoek een paar maal per week de fysiotherapeut en sinds kort wandelen we ook regelmatiger. Dit doen we ook vooral als we met vakantie zijn. Wij zijn evenwel geen ‘verweg-toeristen’: Scandinavië en het Zuiden vinden we ver genoeg. Uiteraard ben ik al jaren met pensioen dus we zitten ruim(er) in onze vrije tijd.

Het ziekenhuis en longontsteking

Tot mijn zeventigste jaar was ik nog nooit in een ziekenhuis geweest, maar daarna werd de frequentie eenparig versneld. Het blijkt nu dat bronchitis in onze familie een veel voorkomende kwaal is geweest. Ik heb dat nooit gemerkt.

Ik liep, ook in mijn dienstijd, nooit vooraan, maar heb op redelijk niveau vrij veel gesport: voetbal en volleybal. Een aantal jaren terug kreeg ik in Spanje een zware longontsteking; vermoedelijk had ik die al in Nederland, maar onderkende dat niet en door een 'verkeerde' medicatie werd het niet beter, maar slechter. In Spanje heb ik toen drie weken in het ziekenhuis gelegen met als voornaamste oorzaak een onbekende streptokok (?). Overigens, niets dan hulde voor de wijze waarop je daar wordt behandeld.

Mijn ervaringen met Geactiveerde Zuurstoftherapie

Terug in Nederland ontdekten we op internet het bestaan van Geactiveerde Zuurstoftherapie, tegenwoordig bekend als Spirovitaltherapie. We kwamen hier achter via een 'getuigenis' van Bart Veldkamp en melden ons voor proefsessie bij een Nederlandse arts. Het resultaat was dat we hebben besloten zelf een apparaat aan te schaffen.

Mijn longarts in Nederland had aanvankelijk weinig belangstelling, maar na één of twee jaarlijkse controles werd hij nieuwsgieriger. Voor mijn longontsteking in Spanje had ik wel regelmatig één of tweemaal per jaar hevige hoestbuien. Ik kreeg daar medicijnen voor, die wel de aanvallen onderdrukten, maar niet de oorzaak bestreden. En daardoor kwamen de aanvallen ook regelmatig terug. Nu ik iedere dag een halfuur gebruik maak van 'het apparaat', zoals wij het noemen, heb ik al een paar jaar geen bronchitis meer gehad. Toen wij een aantal jaren geleden iemand ontmoeten met dezelfde ervaring, viel het ons eens te meer op dat dit bij mij ook het geval was.

Mijn conclusie

“Voor mij is dat dus het meest aanwijsbare en positieve effect. De andere aspecten, zoals meer energie, zijn er vermoedelijk ook wel, maar kan ik niet in directe zin benoemen. Niettemin zijn wij zeer tevreden met ons toestel en kennissen, die het van ons een tijd op proef gebruikten, delen die mening. Als dat komt, omdat het gaat om Geactiveerde Zuurstoftherapie, dan kunnen wij niet anders zeggen dan dat die zuurstof kennelijk positief werkt”, aldus een enthousiaste Gatse Boschma.

Op November 3, 2013