Als liefde niet kan stromen

Herken je dit bij jezelf? Je komt in een nieuwe situatie terecht, zoals een nieuwe baan, een verhuizing, relaties e.d. en je voelt je er ongemakkelijk bij. Je weet niet goed wat en of je iets moet doen, wat er van je verwacht wordt en je hebt moeite je plek te vinden.

Dit heeft vaak te maken met het innerlijk beeld wat je hebt van je plek binnen het gezin van herkomst, (het gezin waarin je bent geboren).

Heb je bij je geboorte de juiste plek in het familiesysteem in kunnen nemen? Je bent bijvoorbeeld het oudste kind maar het voelt niet zo en je wordt wel op je verantwoordelijkheid als oudste kind aangesproken. Dat levert een hoop verwarring op bij het kind. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer de ouders gescheiden zijn en het kind de plek van één van de ouders inneemt. Of als de ouders een miskraam hebben gehad voor het eerste kind. Dan is het eerste kind in het systeem de miskraam. Het kind wat daarna wordt geboren is dan het tweede kind. En bij het tweede kind speelt een andere dynamiek. Dit alles speelt zich af op zielsniveau en uit zich in problemen in het dagelijkse leven.

Om deze problematiek zichtbaar te krijgen (wat nodig is voor de oplossing) kun je een `familieopstelling` doen . Door een opstelling wordt zichtbaar waar de verwarring is ontstaan en het erkennen van "wat is", geeft ruimte voor verandering. Vanuit die ruimte kan het systeem zich als vanzelf, van binnen uit, bewegen in de richting van een oplossing. Met behulp van de opstelling wordt die oplossing zichtbaar gemaakt. Veelal krijgt ieder lid van het systeem daardoor ( soms eindelijk) zijn plek, vinden mensen een bron van kracht of steun, wordt de balans in geven en nemen in het systeem hersteld.

Wat is eigenlijk een systeem?

Een systeem is te vergelijken met een machine. Als alle onderdelen goed staan, is de machine in balans. Staat er een onderdeel scheef of op een verkeerde plaats, dan komen er problemen. Met een opstelling wordt gekeken wat de ideale plaats is voor alle onderdelen zodat er balans ontstaat.

Sander is 5 jaar oud en een eigen-wijze kleuter. De ouders van Sander maken zich zorgen om het gedrag van hun zoon. Sander wil alleen nog maar dat mama hem naar school brengt, douchet, naar bed brengt en eist dat hij in het grote bed naast mama wil liggen. Als papa in de buurt komt, wordt Sander boos, gaat schreeuwen en schoppen en roept om zijn moeder. De juf op school is ook bezorgd over het gedrag van Sander.

Hij regeert agressief op andere kinderen. Voor de ouders van Sander is het een onhoudbare situatie geworden en weten niet meer wat ze moeten doen. Wanneer we de situatie met behulp van representanten in een opstelling bekijken, blijkt dat Sander de plek van zijn vader inneemt. Moeder vertelt dat zij zich sinds de geboorte van Sander zich innerlijk meer en meer ergert aan de vader van Sander. In haar ogen doet hij weinig goed.

Het blijkt dat ze soms fantaseert over een leven alleen met Sander en innerlijk heeft zij Sander de plek van haar man gegeven. En Sander heeft de boodschap feilloos opgepakt. Tevens blijkt dat moeders moeder haar kinderen praktisch alleen groot heeft gebracht. Haar vader was kapitein op de grote vaart. Wanneer hij thuis was hadden haar ouders strijd over wie ‘de baas’ in huis was.

En ook de grootmoeder heeft het zonder man moeten stellen. Hij overleed jong. Wat we hier zien is een herhaling in het systeem. De moeder van Sander was als het ware trouw aan haar familie systeem. En in het familiesysteen geldt: " Vrouwen voeden kinderen alleen op". Toen het de moeder van Sander duidelijk werd wat er onbewust geleefd werd, kon ze innerlijk een nieuw gezinsbeeld scheppen en uit de verstrikking van haar familie systeem stappen. Ze leefde onbewust het leven van haar moeder en grootmoeder. "Nu is het tijd voor míjn leven", waren de woorden van Sander`s moeder.

Met Sander gaat het goed. De juf op school ziet dat Sander heel sociaal is en goed met de andere kinderen overweg kan. Ook thuis is er veel veranderd. Sander laat zich graag door papa naar bed brengen en in het huwelijk van papa en mama stroomt de liefde weer.

Op February 13, 2014