Hoogsensitieve personen

Hoogsensitieve personen hoe herken je die ?

Hoogsensitieve kinderen en volwassenen nemen veel waar. Twee aspecten die kenmerkend zijn voor het hoog sensitieve personen ‘de neiging veel op te merken’ en ‘diep te reflecteren alvorens te handelen.’ Door de combinatie van beide aspecten kan een hoogsensitief persoon angstig lijken, maar is er in feite vooral sprake van behoedzaamheid.

Soms zijn er te veel prikkels voor een hoogsensitief persoon (‘overprikkeling’) en dit kan zich uiten in teruggetrokken of juist in heel druk gedrag, woede-aanvallen, hangerigheid, op zichzelf willen zijn, huilen, boosheid of concentratieproblemen.

Hoogsensitieve personen voelen zich het meest op hun gemak bij mensen en dieren die rustig en oprecht met hen omgaan. Dan durven zij zichzelf te laten zien en blijken het spontane, communicatieve, sociale, creatieve en intelligente personen te zijn.

Hieronder volgt een opsomming van kenmerken van hoogsensitieve kinderen. De kenmerken staan in relatie tot elkaar en hebben dus vooral betekenis in hun onderlinge samenhang.

Hooggevoeligen:
- merken veel details en subtiliteiten op
- voelen stemmingen van anderen aan
- hebben een rijke innerlijke belevingswereld
- dromen, fantaseren en overwegen veel
- zijn zorgzaam en bewust
- doen dingen graag in hun eigen tempo
- worden door schoonheid en kunst diep beroerd
- houden van stilte en rust.

Sommige personen geven blijk van paranormaal-spirituele kenmerken. Deze kenmerken zijn niet karakteristiek voor alle hoogsensitieve mensen, maar kunnen bij enkele van hen wel overduidelijk aanwezig zijn.

Op May 23, 2014