Verborgen wijsheid: werken met paarden

Het paard is een eenduidig, holistisch wezen dat van nature slechts overleeft door goed in zijn kudde op de steppe te functioneren. Hierdoor beschikt hij over een groot vermogen: hij draagt bij aan onze innerlijke kracht in het hier en nu.
Het paard is een eenduidig, holistisch wezen dat van nature slechts overleeft door goed in zijn
kudde op de steppe te functioneren. Dat wil zeggen: alle zintuigen zijn voortdurend in gebruik.
Het paard is ingesteld op waarnemen en aanvoelen van de ander. Hij kan niet overleven in
halfslachtige situaties. Vluchten of vechten wordt in een splitsecond besloten door de kuddechef en
iedereen weet tegelijk wat hem of haar te doen staat.
Deze eigenschappen zijn door de eeuwen heen uiterst nuttig gebleken voor de mensheid.
Nu het tijdperk van zware fysieke inspanningen achter ons lijkt te liggen blijft het paard zijn
aantrekkingskracht behouden vanwege zijn prettige psyche. Het aantal paarden in Nederland is niet
lager dan vlak voor de Tweede Wereldoorlog.
In veel Europese landen, met name in Duitsland, maar zeker in de Verenigde Staten, is het inzetten
van paarden in trainingen op gebied van persoonlijke ontwikkeling geïntegreerd. Wij spreken hier
over ervaringsgericht werken met paarden (equine experiential learning of EEL).
Het staat buiten kijf dat door het omgaan met paarden:
- communicatieve vaardigheden verbeteren
- het zelfbewustzijn vergroot wordt, waardoor beter begrip voor anderen ontstaat
- het vermogen oorzakelijk en probleemoplossend te denken verbetert
- effectiever werken in een team ontstaat
- effectiever leiding geven ontstaat
Dit komt omdat paarden slechts kunnen 'dealen' met emotioneel congruente persoonlijkheden.
Wanneer men iets van een paard gedaan wil krijgen, zal men heel eenduidig moeten zijn in de
communicatie naar het dier. Enig onderscheid tussen het authentieke zelf en het ego, doet het paard
wankelen in zijn beslissing tot daden over te gaan. De boodschap die hij ontvangt is niet helder en
in geval van twijfel steekt niemand over. Zijn waarneming is veel genuanceerder dan de
waarneming van een mens. Het paard heeft sensoren rond darmen en hart, neuropeptiden, die hem
nog veel meer informatie opleveren over zijn opdrachtgever, dan wat hij hoort en ziet en ruikt.
Anno 2006 communiceren wij mensen onderling nog maar met een zeer gering deel van onze
'equipment'. 10% van onze communictie is verbaal, en de overige 90% laten wij zo goed als
onbenut. Het paard niet en zal ook door uw lichaam uitgezonden signalen feilloos registreren en
interpreteren.
Het paard is een boodschapper van ons gevoel. Hij verlost ons van de innerlijke tiran die ons
voortdurend verplicht over alles en iedereen te oordelen.
Experimenteer naar hartelust met deze krachten en zoek vernieuwing en kracht in jezelf door je
emoties te herkennen en te erkennen voor wat ze zijn.
Verbind je opnieuw met de wijsheid en de ritmes van de natuurlijke wereld!

Op June 19, 2014