Artikel afbeelding

Fysieke klachten en het Ascentieproces

“Ascentie gaat over het verheffen, het balanceren en harmoniseren van onze trillingspatronen.”

Wij (en de Aarde) worden opgetild naar een hoger bewustzijn. Dit is nogal een proces als je er goed over nadenkt. Want alles in ons dat hiermee niet in harmonie is en vastzit in structuren van lager bewustzijn zal ‘losgetrild’ worden naar een hogere lichttrilling. Eeuwen hebben we dat in een dualistische 3D-wereld kunnen vasthouden, nu lukt dat niet meer. Ons lichaam zal zich op alle lagen in alles de Eenheid willen gaan herinneren. En dat kan gepaard gaan met onverklaarbare of toenemende fysieke klachten, innerlijke conflicten of onverklaarbare emoties. Alles wat je ervaart en tegenkomt in je zelf heeft jouw liefdevolle erkenning en aandacht nodig.

Fysieke klachten – energetische toxines

Gelukkig vindt deze verandering in onszelf stapje voor stapje plaats, naar wat we aankunnen. Onze denkbeelden, gedachtepatronen, ´zekerheden´ en ´waarheden´ worden genoodzaakt zich te voegen naar het Hoogste Goed. Crisis, chaos en verwarring in deze ogenschijnlijke wanorde zijn nodig om een nieuwe, lichtere Waarheid te kunnen scheppen. Alles in ons dat niet in overeenstemming is met die hogere trillingsfrequentie van licht en liefde moet er aan geloven. De fysieke klachten die kunnen ontstaan onder invloed van deze energieën zijn divers. Ze variëren van duizeligheid, oorsuizen, hartkloppingen, vergeetachtigheid, tot lang aanhoudende klachten van de luchtwegen, spijsvertering, ontstekingen, en ook ernstige ziektes lijken nu meer voor te komen dan ooit.

Ook worden we niet gespaard op mentaal en emotioneel gebied. Alles wat op dit moment diep van binnen op mentaal/emotioneel/spiritueel gebied bij jou wordt aangeraakt, zal door je fysieke lichaamsorganen moeten worden verwerkt en losgelaten. Het vraagt overgave en vertrouwen van je en de energie van je hart.

Lichaam als informatieveld

De plek in je lichaam waar pijn of ongemak zich manifesteert, is voor jou mogelijk een aanwijzing voor hetgeen in jou om aandacht, erkenning en heling vraagt. Misschien zijn er in het verleden keer op keer van deze signaaltjes geweest zonder dat je ze kon begrijpen en heeft zich nu een ziekte of een chronische aandoening ontwikkeld. De signalen zullen nu dermate sterk worden dat je er niet meer om heen kunt. Zelfs wanneer je denkt de boodschap begrepen te hebben, kan een thema zich te herhalen. Dit biedt je dan de gelegenheid om de betekenis in al zijn volheid te begrijpen en dit nieuwe bewustzijn dieper in je cellen te brengen.

Oorsprong van pijn

De oorzaak van de disbalans in je lichaam is ten diepste een verkeerde (onbewuste) gedachte over wie je in wezen bent.

Fysieke pijn in het heden kan gerelateerd zijn aan iets uit een ver verleden. Hoewel je er niet naar op zoek hoeft te gaan, kan het zijn dat het wel in je bewustzijn komt. Je zult niet de eerste of de enige zijn die nu plotseling herinneringen krijgt aan Atlantis, Egypte of andere levens. Doordat je bewustzijnstrilling verhoogt en verfijnt, vang je gemakkelijk informatie uit andere (tijds)dimensies op, gerelateerd aan een levenservaring van een van jouw andere zielsaspecten. Alles wat zich bij je aandient mag je in liefde opnemen in het bewustzijn van wie je NU bent.

Want daar gaat het hele ascentieproces over: Liefde voelen voor alle aspecten van je ziel, licht én donker. En daarom worden je diepste pijn en je diepste angsten in je bewustzijn gebracht zodat je ook deze delen kunt helen in je zelf en je ziel als het ware een beetje lichter kan worden. Voorwaarde is een verbinding met je hoger weten, je Hoger Zelf en een onvoorwaardelijke houding, een open hart en een vertrouwen dat je geholpen wordt. Zolang je nog in angst, controle en vasthouden zit, kun je niet bij dit hogere weten en blijf je in pijn en vertwijfeling hangen.

Blijf je focussen op jouw essentie en je Bron van Licht. Dit is het belangrijkste. De toegangssleutel ligt in je hart.

Herinneringstrilling in ons bloed

In het boek ´Van Geest tot Lichaam, Spirituele anatomie en fysiologie´ wordt uitgelegd hoe wij hedentendage fysieke symptomen kunnen krijgen van pijn uit een ver verleden.

“…De stofwisselingswerkzaamheid van de lever kan worden gezien als de stoffelijke neerslag van het transformatieproces in het onderbewustzijn, in onze ziel. Het zieleproces weerspiegelt zich en werkt zich uit in het lichamelijke proces. Zo boven, zo beneden.

Zoals in de lever voortdurend via het bloed informatie vanuit het lichaam binnenkomt en daar allerlei processen in gang zet, zo bereiken vanuit de persoonlijkheid voortdurend prikkels het onderbewustzijn, die daar reacties oproepen. De lever is de poort voor deze reactie-impulsen vanuit het onderbewustzijn naar het lichaam toe. Fysiek reageert de lever hierop, wat invloed heeft op het bloed dat door de lever stroomt en vervolgens worden de hiermee corresponderende onderbewustzijntrillingen in het bloed aangeraakt. Het bloed vervoert dan de reactie op deze informatie door het lichaam, zowel op etherisch als fysiek niveau. Het lichaam kan dan in zijn totaliteit hierop reageren. De voornaamste reactie als totaalbeeld is de verandering van de (levensenergie). Dit zien we vooral in de zuurstofvoorziening door het bloed…”

Wetenschappelijk

Dat emoties onze organen beïnvloeden is inmiddels ook vanuit wetenschappelijke hoek bewezen. Candace A. Pert legt in haar boek ´Je Go(e)d voelen´ uit hoe dit in zijn werk gaat. Ze vertelt over informatie die onze cellen voortdurend ontvangen uit onze binnenwereld en de buitenwereld, middels onze gedachten en emoties en hoe die cellen daarop reageren. Een wetenschappelijk verhaal kort samengevat als volgt:

“…Om te beginnen is vrijwel elke cel in het lichaam bezaaid met duizenden kleine structuren die receptoren heten. Het werk van deze receptoren bestaat uit het opvangen van signalen uit de omgeving door middel van peptiden. Zie de peptide als een sleutel die op zoek gaat naar een bijpassend sleutelgat, de receptor. Elke keer dat een peptide zich bindt aan cellulaire receptoren wordt er een lading (informatie) afgegeven. Clusters van receptoren die in de celwand zijn ingebed pompen ionen in en uit de cel en wekken een elektronische stroom op die als een golf door de matrix (neuraal/psychosomatisch netwerk) beweegt en receptoren in trilling brengt waar emotioneel geladen herinneringen worden bewaard.

Omdat dit web zo uitgestrekt is, kunnen vastzittende emoties zich bijna overal bevinden, wat je gefilterde waarnemingen kleurt met herinneringen aan oude trauma´s. Denk eraan dat je geheugen niet alleen in je brein zit maar onderbewust in je hele lichaam leeft, opgeslagen en toegankelijk gemaakt door de moleculen van emotie.”

Nu kun je wellicht anders naar je lichamelijke klachten kijken. Gebruik natuurlijke middelen en eet voedsel met een hoge lichtfrequentie (biologisch) om je lichaam hierin te ondersteunen. (Lees hier tips ter ondersteuning van het fysieke ascentieproces.) Misschien heb je bij ziekte medicijnen nodig, maar besef vooral dat jíj in dit genezingsproces de belangrijkste taak hebt. Jóuw liefde, acceptatie en aandacht voor jouw totale zelf is nodig om tot werkelijke heelwording te komen.

Maak ze weer wakker die cellen, voorzie ze van zuivere informatie van Licht en herinner je zelf aan wie je werkelijk BENt!

©Tineke

Op December 18, 2017