Heb ik sociale angst?

Sociale angst wordt in DSM-IV (handboek voor psychiaters) omschreven als een duidelijke en aanhoudende angst voor 1 of meer situaties waarin men sociaal moet functioneren of waarin men moet presteren en waarbij men wordt blootgesteld aan onbekenden of mogelijke kritische beoordeling door anderen.

Je bent bang dat je je op een manier zal gedragen of angstverschijnselen zal vertonen die vernederend of beschamend zijn. Wanneer je je in de gevreesde situatie bevindt, ervaar je angst die kan uitmonden in een paniekaanval.

Wat doet sociale angst met je?

Je trilt, zweet, blokkeert of je bent ongelooflijk nerveus. Op je werk durf geen presentaties te geven, je baas aan te spreken of jezelf voor te stellen in een voorstelrondje. Thuis durf je niet met vrienden of mensen af te spreken. Je kunt hierdoor in een sociaal isolement terecht komen. Je hebt vaak het idee dat je geen zwakke kanten van jezelf mag laten zien en dat je geen fouten mag maken. Je voelt je belemmerd en je bent angstig.Sociale angst en de gevolgen hiervan komt relatief vaak voor bij jonge, goedopgeleide mensen. Deze groep mensen voelt namelijk de drang om alles onder controle te hebben en te moeten presteren.

Sociale angst en verslavingen

Misschien ben je goed in staat je angsten te verbergen. Je vermijdt enge situaties en je hebt verschillende strategieen ontwikkeld om gevreesde situaties te doorstaan. Sommige mensen die lijden aan sociale angst zoeken een oplossing in alcohol- en/of drugsmisbruik. Drugs en alcohol maken misschien dat je net wat meer durft te zeggen of wat minder angstig bent, maar misbruik van middelen en verslaving ligt op de loer. Je hebt steeds meer nodig om goed te kunnen functioneren. Op de lange termijn versterken alcohol- en drugsmisbruik de sociale angst, omdat je je schaamt voor het feit dat je hebt gedronken of gebruikt en daar moet je dan weer uitvluchten voor bedenken. Een verslaving heb je zo ontwikkeld en voor je het weet ben je een slaaf van je verslaving. Volgens Huisarts en Wetenschap (www.henw.org) gebruikt 70 % van de patiënten met sociale angst, alcohol als zelfmedicatie om angst te dempen en remmingen weg te nemen.

Hoe kijk je naar jezelf als je sociale angst hebt?

  • je maakt tijdens sociale contacten vaak negatieve opmerkingen tegen jezelf in gedachten
  • je bent geneigd je eigen gedrag overdreven negatief te bekijken
  • je stelt hoge eisen aan je eigen gedrag
  • je vergeet positieve momenten en onthoudt negatieve ervaringen
  • het prettig verlopen van sociale contacten zoek je buiten jezelf, terwijl je bij onbevredigende situaties de oorzaak bij jezelf legt
  • je hebt veel last van deze negatieve gedachten en hebt het idee dat je eraan kapot gaat
  • Je hebt een negatief zelfbeeld

Op January 5, 2015