Artikel afbeelding

Complementaire zorg bij Kanker

Waarom complementair bij kanker?

Het aantal mensen met de diagnose kanker stijgt helaas elk jaar. De ziekte en de behandelingen hebben veel gevolgen, zowel fysiek, emotioneel als psychisch, daar willen we tijdens de Massage-ComplementairVakbeurs op 17 en 18 maart bij stil staan. Veelvoorkomende problemen zijn: angst, vermoeidheid, stress, somberheid en het omgaan met de blijvende (fysieke) gevolgen van de ziekte. Estelle Smits (opleider Instituut Massage bij Kanker): “We zien een tendens dat er steeds meer aandacht komt voor complementaire zorg bij kanker en het belang van ‘kwaliteit van leven’ in het herstelproces en in de palliatieve fase.”

In het rapport ‘Een samenhangend beeld van kanker: ziekte, zorg, mens en maatschappij’ presenteert Nivel de resultaten van een onderzoek kanker en oncologische zorg. Het doel was om de versnipperde informatie hierover bij elkaar te brengen en zichtbaar te maken waar nog kennislacunes zijn. Daarin komt onder meer naar voren dat er tot op heden weinig kennis beschikbaar is over de hele keten in zorg bij kanker en over het belang van ‘kwaliteit van leven’. Een citaat uit het rapport: “Lange tijd lag de focus bij kanker op behandelen en overleven. Daar is dus veel informatie over beschikbaar. Informatie over de samenhang tussen alle betrokken onderdelen in de zorgketen – van huisarts tot oncoloog, fysiotherapeut en psycholoog – is daarentegen vaak beperkt en versnipperd. Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van leven tijdens en na de ziekte, de impact op gezinsleden en maatschappelijke gevolgen zoals het (on)vermogen om te werken.”

De ziekte kanker in uw praktijk.

We kunnen er niet omheen dat we allemaal op één of andere manier met de ziekte kanker te maken krijgen. In ons privéleven, maar ook in onze praktijk. Een cliënt in je praktijk kan de diagnose krijgen, of een nieuwe cliënt met kanker meldt zich aan. Estelle: “Als zorgprofessional kunnen we zo veel waardevolle ondersteuning geven tijdens hun behandelproces en erna.”

Met de lezingen en workshops krijgen de bezoekers van de beurs een impressie van de verschillende mogelijkheden van complementaire zorg die er zijn bij de ziekte kanker en van de gespecialiseerde opleidingen die men hierin kan volgen. Estelle: “Het is noodzakelijk bij alle ziekten, maar zeker bij de ziekte kanker, dat je als therapeut de kennis hebt van de ziekte, de behandelingen en bijwerkingen. Het is van groot belang voor de cliënt maar ook voor de zorgprofessional, dat er verantwoorde en kwalitatief hoogwaardige zorg geboden wordt. Het gaat immers om complexe problematiek. We hopen met de lezingen en workshops bezoekers te inspireren en nieuwsgierig te maken. Vanuit mijn eigen ervaring is het begeleiden van mensen die leven met kanker het mooiste, leerzaamste en meest dankbare werk dat er bestaat.”

Waar kun jij als praktijkhouder van leren?

Keynote speaker Henk Fransen ‘Regulier en alternatief combineren bij kanker’. Henk Fransen is arts en deed 25 jaar onderzoek naar de zin en onzin van alternatieve geneeswijzen. In 2015 lanceerde hij ‘De zoektocht naar genezing’. De video’s hierover zijn op youtube meer dan 180.000 keer bekeken. In 2016 viel hij op, om zijn visie in de alternatieve gezondheidsbranche, met name met zijn inzicht en inspanningen om een medicijnloos ziekenhuis in Nederland te creëren.

Dr. Johan Toonstra vertelt over (verkeerde) moedervlekken herkennen bij uw klant.

Oncologieverpleegkundige Pieter Koopmans over wat is kanker, de medische kijk.

Mireille Lauret: mensen met kanker hebben een vergroot risico op lymfoedeem

Dr. Gio Meijer: homeopathie kan helpen de bijwerkingen van chemo en bestraling te verminderen en kan hestel na operatie bevorderen.

Madeleine Kerkhof, vakdocent en auteur van het boek 'complementaire zorg in de palliatieve fase'

Verder; Massage&kanker in uw praktijk, Aromatherapie&kanker, De kracht van yoga bij kanker, Ayurveda&kanker, de Medische voet.

Op February 1, 2017