Als praten niet meer helpt

We zijn gewend om te praten over gebeurtenissen die ons bezighouden. We staan minder stil bij de manier waarop we die gebeurtenissen verwerken. We raken uit balans als deze verwerking verstoord raakt. Dan merken we dat gebeurtenissen vanuit het verleden ons functioneren blijven beïnvloeden. We raken dan overprikkeld. Je kan je angstiger of somber gaan voelen. Het is dan lastig om dingen los te laten en we ervaren een ‘vol’ hoofd en verliezen het overzicht.

ReAttach is een methode die vriendelijk, speels en veilig is, zonder dat daarbij gepraat hoeft te worden. Het richt zich op het stimuleren en normaliseren van het informatieverwerkingsproces. Je wordt ontspannen, dit komt o.a. omdat er door het ritmisch trommelen op de handen oxytocine wordt aangemaakt. In combinatie met de aanmaak van oxytocine en de juiste zoek-en denkopdrachten ontstaat er rust, inzicht en overzicht.

Wat doet ReAttach

Door negatieve ervaringen in het verleden kan de gezonde aanleg van het informatiesysteem in de hersenen verstoord worden. Een ReAttach behandeling richt zich op het verbeteren van het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen. De kortdurende interventies helpen je om uit een negatieve spiraal te komen. Op die manier ontstaat er ontspanning, overzicht en een nieuw perspectief voor groei. Het activeert ook weer het leerproces. ReAttach is breed in te zetten zowel bij volwassenen als kinderen, zoals bijvoorbeeld bij angstklachten, een negatief zelfbeeld, verliesverwerking en bij mentale overbelasting . Het voordeel is dat er geen herbeleving van nare ervaringen plaatsvindt. Je hoeft hier dus ook niet over te praten.

Informatieverwerking

Wanneer er te veel prikkels binnen komen die niet adequaat worden verwerkt, blijven deze actief in het kortetermijngeheugen. Hierdoor raakt het kortetermijngeheugen overbelast en reageert dan vanuit overleving op nieuwe prikkels. Informatie vanuit het langetermijngeheugen komt niet adequaat naar het kortetermijngeheugen en andersom is er een verstoord proces van het kortetermijngeheugen naar het langetermijn geheugen. Door dit proces over en weer te activeren komt het proces van een gezonde informatieverwerking weer op gang. Hierdoor ontstaat er rust en ruimte in het kortetermijngeheugen. En een samenhangend geheel van informatie met minder verdeeldheid van stukjes informatie. De binnenkomende prikkels en triggers kunnen dan beter worden gereguleerd.

Voor welke klachten geschikt?

  • Overprikkeling, stress na een nare gebeurtenis
  • Negatieve patronen waar je in verstrikt bent geraakt
  • Acceptatieklachten
  • Burn-out
  • Angst klachten
  • Somatische klachten
  • Trauma
  • Identiteitsproblemen
  • Leerproblemen

ReAttach voor kinderen.

ReAttach is geschikt voor kinderen omdat ze niet hoeven te praten. Bovendien is de behandeling speels en laagdrempelig. Bij kinderen is het advies om als ouders ook een behandeling mee te doen, dit vergroot het positieve effect van ReAttach.

Het is simpel en eenvoudig, het lijkt wel te simpel. De techniek is niet te vergelijken met andere. Het werkt, op een manier dat je het niet echt door hebt. Opeens is er weer ruimte en rust!

De behandeling

Een behandeling is veilig, speels en kortdurend. De therapeut trommelt met beiden handen op een lichte ritmische wijze op de handen van de cliënt. Hierdoor wordt de sensorische integratie gestimuleerd en het oxytocine gehalte verhoogd. Tegelijkertijd krijg je denkopdrachten. De therapeut helpt door het stellen van vragen bij het ophalen van gevoelens, indrukken en gebeurtenissen om deze vervolgens op een snelle en milde manier te verwerken. Tijdens de behandeling hoef je niet te praten. De informatie speelt zich intern af. Er is ook geen sprake van een herbeleving. De verwerking wordt ervaren als nauwelijks merkbaar en de behandeling zelf als niet belastend. Het aantal sessies is afhankelijk van de klacht. Gemiddeld zijn er 5 sessie nodig over een periode van 3 maanden. Om het proces te waarborgen wordt er gebruik gemaakt van een voor,- en nameting. Tijdens de eerste behandeling wordt er een vragenlijst afgenomen om je klachten in beeld te brengen. Een sessie duurt ongeveer 60 minuten.

Op September 11, 2017