Artikel afbeelding

Hoe jij jezelf en anderen op onbewust niveau en plek in jouw wereldbeeld geeft

Ben je onzeker of heb je andere problemen in sociale situaties?

Door dit artikel te lezen begrijp je wat de oorzaak is en dat je het kunt veranderen met behulp van een sociaal panoramaconsulent. Hoe jij jezelf en anderen op onbewust niveau en plek in jouw wereldbeeld geeft.

Gedachtemensjes

Geef iemand een pop, en hij of zij weet er meteen een sociaal wezentje van te maken. U heeft het vast zelf ook wel eens gedaan: met een grappig ander stemmetje praten, namens de pop. En dan vertellen wat het poppetje wil, voelt, gelooft en hoe het zichzelf ziet. En misschien ziet u dat ook nog dagelijks om u heen, wanneer uw zoontje met zijn robotachtige poppetje speelt en roept: ‘Ik ben hier om het kwaad op aarde te bestrijden.’ Of wanneer uw dochter en haar vriendinnetje de Barbies laten praten.

In onze gedachten kunnen we een persoon maken van alles wat we maar willen: van een pop, een poes, een broodrooster en vooral ook van echte mensen van vlees en bloed.

Eigenlijk een heel ingewikkeld proces en toch kunnen bijna alle kinderen en natuurlijk ook volwassenen het. Ze weten dat een persoon, ergens een plek in de wereld inneemt, een naam heeft, gevoelens ervaart, te zien is, gedachten heeft, taal beheerst, zelfbesef heeft en ook nog allerlei andere vermogens heeft. Al deze dingen moeten aanwezig zijn in een gedachtemens, om iemand als een volwaardig persoon te kunnen beschouwen.

Dit is onmisbaar in contacten met anderen. De ander is dan in iemands gedachten geen dood ding maar een gelijke waarmee men ervaringen en informatie kunt delen.

Ooit heeft men als kind, van ouders, broers, zussen, andere familieleden, de juf op school, vrienden en vijanden eigen gedachtemensjes gemaakt. Al die gedachtemensjes zijn onbewust bij iedereen aanwezig. Zitten daar veel fijne liefdevolle mensen tussen dan zal dit een positief gevoel geven. Heeft iemand veel negatieve personen (gedachtemensjes) in zich opgenomen dan zal dit eerder een negatief gevoel opleveren.

Men kan zich er bewust van worden door aan iemand te denken en te ervaren waar in de ruimte om zich heen die persoon zichtbaar wordt.

Van een ding een gedachtemens maken.

Het maken van mensjes in je gedachten, hoeft zich niet alleen te beperken tot echte anderen. Ook dode objecten, zoals knuffels kunnen in je gedachten dezelfde behandeling krijgen als levende mensen. Men kan met huisdieren, kamerplanten, speelgoed, de zaak, een mobieltje, de auto en een computerspel een menselijke relatie hebben.

Denk maar eens aan wat er gebeurt bij het lezen van een roman. Want daarbij gaat het eigenlijk om niets anders dan het bekijken van letters en woorden. De lezer zelf brengt de held van het verhaal tot leven; het is niet de schrijver die dat doet. Pas als de tekst de lezer verleidt om bijna echte mensen achter de woorden te fantaseren, wordt het verhaal interessant. In de film is het net zo, denk maar aan een Disney film, getekende figuren die haast net zulke heftige emoties oproepen als wanneer ze echt waren.

Onbewuste plek

Heel belangrijk is de plek die er aan zo’n gedachtemens wordt gegeven.
Dat betekent meestal dat de dierbare mensen dichtbij worden gezien, machtige mensen hoog en vijanden ergens ver weg. De plek van de gedachtemens is beslissend over hoe men met iemand omgaat en hoe men zichzelf bij die persoon voelt.

Ziet men iemand heel dichtbij, zou dat een gevoel van liefde kunnen geven.

Is in iemands onbewuste beeld een vijand heel dichtbij en hoog dan kan dit angstgevoelens oproepen.

Zo zal een kind wat #gepest wordt, de #pester meestal dichtbij en groot voor zich zien.

Ik-gevoel en zelfbeeld

Wanneer mensen over zichzelf nadenken, doen ze hetzelfde als wanneer ze over anderen denken. Daarbij gaat het om de gedachten van de eigen plaats, de eigen gevoelens, de eigen ideeën etc.

Men kan zichzelf voelen, dit noemen we het ik-gevoel. Meestal voelt men het ik-gevoel ergens in het lichaam zoals in de buik of borststreek.

Men kan ook een beeld van zichzelf zien, dit noemen we het zelfbeeld.

Meestal ziet men het zelfbeeld ergens tussen andere mensen in.

Dit zelfbeeld functioneert volledig onbewust maar is enorm belangrijk in het sociale verkeer.

Men kan in elke situatie een ander zelfbeeld hebben.

Iemand kan een positief zelfbeeld in relatie met een partner hebben en zich thuis zelfverzekerd voelen. Dezelfde persoon kan bij collega’s een negatief zelfbeeld hebben en zich daardoor onzeker voelen in de werksituatie.

Wanneer iemand geen goed zelfbeeld heeft, kan hij zichzelf niet tussen de anderen plaatsen, iets dat voor grote onzekerheid zorgt (en soms voor acute sociale angsten). Bijvoorbeeld in een nieuwe sociale situatie waar iemand er geen idee van heeft wie hij is tussen al die anderen. Iemand weet dan niet hoe hij zich moet gedragen en voelt zich daar misschien niet veilig.

Samenvattend

Mensen hebben het onbewuste vermogen om gedachtemensjes te maken, van anderen en van zichzelf. Men kan over de anderen denken terwijl deze er in werkelijkheid niet zijn. Men kan in fantasie met andere mensen bezig zijn, zonder dat de “echte” anderen ervan weten. Mensen kunnen denken dat anderen ze wel of niet aardig vinden terwijl dit de eigen gedachtemensjes zijn. Iemand kan bang en onzeker zijn voor en door de eigen gedachtemensjes. Mensen kunnen anderen (hun eigen gedachtemensjes) liefhebben, haten, verafschuwen, negeren etc. Eenmaal gecreëerde gedachtemens kun je niet meer wegdenken.

Veranderen

Het is wel mogelijk om gedachtemensjes, het ik-gevoel en zelfbeelden op een positieve manier te veranderen met behulp van een sociaalpanorama consulent.

Op November 15, 2017