Artikel afbeelding

Contact met engelen

Contact met engelen

We hebben allemaal wel eens een afbeelding van een engel gezien. Maar wat is een engel nu echt? Daar zijn verschillende ideeën over. Er wordt vaak gedacht dat een overleden mens een engel in de hemel wordt. Zonder te willen beweren of iets goed of fout is, kan ik stellen dat ik geloof dat engelen afgescheiden energieën zijn van de Goddelijke energie (of van de Bron, zo je wilt). Engelen hebben niet als mens op aarde geleefd en zijn daardoor ego-loos. Berichten van de engelen zijn daarom altijd liefdevol en helpend. Engelen kennen geen angst of jaloezie, geen verdriet of boosheid zoals wij. Ze hebben nooit een rotbui. Gelukkig maar.

Engelen zijn bij ons en dat is altijd al zo geweest. Het zijn liefdevolle lichtwezens die ons heel graag willen helpen met zaken waarmee wij het moeilijk hebben. Ze geven ons aanwijzingen om ons op ons pad te brengen, als we daarvan afgeweken zijn. Iedereen krijgt berichten van de engelen. Wij mensen, bepalen zelf of we die aanwijzingen willen opvolgen. Mensen die zich niet bewust zijn van tekens van de engelen, missen die boodschappen, helaas.

Als je er meer op gaat letten, zul je merken dat bepaalde aanwijzingen die je ziet of hoort geen toeval zijn. Als je met een bepaalde gedachtengang op de goede weg zit, kun je ineens een wit veertje zien liggen of voor je neer dwarrelen. Daarmee bevestigen de engelen dat je voornemen een goed idee is. De boodschappen zijn ook vaak waar te nemen op de radio, de telvisie, in gesprekken, op reclameborden etc. Ze zijn heel direct. Je vraagt je in gedachten iets af, en meteen hoor je op de radio een stuk van een lied of een presentator die praat, wat een duidelijk antwoord vormt op je vraag. Heel bijzonder is dat. Het raakt je ook.

In zware tijden, zijn er zelfs heel veel engelen bij ons om ons te steunen. Engelen begeleiden je graag bij je ontwikkeling en het bereiken van je zielendoelen. Je zielendoelen zijn je doelen in dit leven bijvoorbeeld op het terrein van gezondheid, liefde, gezin, werk, vriendschap, hobby. Ze willen je bijstaan als je vastloopt op een van deze terreinen. Maar al popelen de engelen om je te mogen begeleiden, ze respecteren je vrije wil en ondernemen niets, zolang je er niet om vraagt. Er is één uitzondering: als het je tijd nog niet is, verhinderen ze dat je komt te overlijden. Wij zeggen dan: die had een engeltje op zijn schouder.

Op July 10, 2018