Artikel afbeelding

Disbalans in je relatie

Relaties kunnen uit balans raken als we niet af en toe bij elkaar inchecken. Een van de mooiste eigenschappen van een intieme relatie is het geven en nemen van energie die plaatsvindt tussen twee mensen. In het beste geval wordt het praten en het luisteren, het uitwisselen van ondersteuning en het uiten van liefde regelmatig afgewisseld tussen twee mensen. In elke relatie echter, verschuift de balans regelmatig en zal één persoon meer luisteren of meer geven. Deze ongelijkheid kan op zichzelf een uitgebalanceerd ritme aannemen; we maken allemaal tijden door waarin we meer nemen of wanneer we meer geven. Zolang dit over het geheel telkens wordt afgewisseld in een relatie, kunnen we spreken van een gezonde relatie.

Komt de liefde van twee kanten?

Er zijn echter ook relaties waarin de balans vanaf het begin af aan eenzijdig is. Als therapeut is het zinvol om daar oog voor te hebben. Relaties zijn een zeer belangrijke steunfactor als we met problemen worstelen. Je cliënt heeft misschien een vriend(in) die leuk is, maar je cliënt ervaart dat het gesprek altijd over de ander gaat en nooit over zichzelf. Of je cliënt heeft misschien een vriend(in) die een grote hoeveelheid steun van de cliënt lijkt te vragen, maar niet in staat, of niet bereid is, om dit ook terug te geven. Zulke relaties kunnen ervoor zorgen dat je cliënt uitgeput is geraakt en ontevreden is. Dan is het verstandig om hier gerichte aandacht aan te geven. Er kan een patroon zichtbaar worden bij de cliënt, dat waarschijnlijk meer dan één relatie in hun leven saboteert.

Opkomen voor je eigen belangen en grenzen hanteren

Het kan zo zijn, dat de cliënt de relatie kan accepteren zoals die is, vanuit een bewuste keuze. Bijvoorbeeld wanneer het een relatie betreft, waarin jouw cliënt iemand helpt die ziek is, gehandicapt of anderszins behoeftig is. Als dit echter niet het geval is, maar je cliënt doet dit vanuit een onterecht plichtsgevoel of vanuit onmacht, dan is het belangrijk om door te vragen. Wanneer jouw cliënt al langere tijd eenzijdig een relatie in stand houdt, dan is de balans zoek. Als de cliënt dit niet ter sprake wil of durft te brengen naar de ander toe of andere actie onderneemt om er iets aan te veranderen, dan kan er sprake zijn van een ongezonde relatiestijl.

Een aantal signalen die kunnen wijzen op een ongezonde relatiestijl

Let op de volgende signalen voor een ongezonde relatiestijl:

  • Onmacht ten aanzien van relatie
  • Slapeloosheid door piekeren over de relatie
  • Depressieve klachten of prikkelbaarheid
  • Uitputting
  • Zelfverwijt
  • Schuld en schaamte gevoelens
  • Grenzeloosheid

Codependency; ongezonde afhankelijkheid van de relatie

Codependency is een term voor mensen die onvoldoende in staat zijn om voor hun eigen belangen op te komen in een relatie. Dit kunnen ze niet omdat er sprake is van een ongezonde afhankelijkheid van de relatie. Ze kunnen geen gezonde grenzen stellen. De balans tussen geven en nemen is volledig zoek. Dit gaat vaak samen met een negatief zelfbeeld, maar dat is niet altijd merkbaar, omdat patronen van ego-manifestatie ook krachtig aanwezig kunnen zijn. De oorzaak is zeer diepe angst voor verlies van de relatie. Een angst die grenzeloos gedrag voort brengt, ook al gaat dat ten koste van de gezondheid. Codependency vindt plaats in allerlei soorten relaties. In ouder-kind relaties, vrienden, familie, collega’s onderling… Het is een verschijnsel wat vaker voorkomt dan we denken.  https://bivt.nl/bijscholingen/psychosociaal/codependency_en_relatieverslaving/

Op February 28, 2019