Yager therapie

Yager therapie is een bewezen aanpak en gebaseerd op het zelfherstellende vermogen. Het is nog een relatief nieuwe therapie in Nederland. Samengevat is het een therapie die goed kan werken bij het behandelen van chronische (pijn-)klachten zonder aantoonbare medische oorzaak. Er wordt gewerkt aan aanpassen van de bron van de klacht, dus geen symptoombestrijding. Alles dat je meemaakt en ervaart wordt opgeslagen in het onderbewustzijn. Het onderbewustzijn is jouw persoonlijke bibliotheek met daarin heel veel informatie die opgeslagen is in verschillende “delen”. Hier ontwikkelen zich gedragspatronen. Het “hondje van Pavlov is een prachtig voorbeeld hoe dit zich ontwikkelt. De hond ging elke keer kwijlen als hij voer kreeg. Nu werd het gedrag van de hond geconditioneerd door voor het voer te geven eerst een geluid te laten horen. Op den duur ging het hondje al kwijlen als hij het geluid hoorde zonder dat er nog voer kwam.

De kracht van Yager therapie is dat de "delen" in het onderbewustzijn die de pijn/gedrags prikkel geven terwijl het niet nodig is, hersteld worden. Het resultaat kan bijvoorbeeld zijn dat er geen pijnprikkel meer gestuurd wordt naar het bewustzijn en er dus geen pijn meer gevoeld wordt .

Hoe gaat de behandeling
Tijdens de behandeling zit de cliënt ontspannen en met gesloten ogen. Volgens een bepaald protocol wordt het onderbewustzijn benadert door vragen te stellen en opdrachten te geven om de beschadigde “delen” te herstellen. Het protocol omvat circa 15 vragen/opdrachten en wordt herhaald zolang er beschadigde “delen” aanwezig zijn in het onderbewustzijn. Dus als de cliënt het antwoord nul geeft op de vraag aan het onderbewustzijn hoeveel “delen” verantwoordelijk zijn voor de klacht wordt de sessie beëindigd. Omdat vooraf uiteraard niet bekend is hoe vaak er “delen” gevonden worden en hoeveel dit er zijn, is het lastig aan te geven hoelang een sessie duurt. De ervaring leert dat dit bij de 1e sessie 60 – 90 minuten is en bij vervolgbehandelingen mogelijk wat korter.

Naast pijnklachten zijn er met Yager therapie veel andere chronische klachten te verhelpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan angsten, stress, verslavingen, allergie of slaapproblemen.

Bij Yager therapie hoeft er vooraf niet verteld te worden wat de (mogelijke) oorzaken zijn of over wat er allemaal in het verleden gebeurd is. Voor de behandeling is dat niet van belang, het hogere bewustzijn (in de Yager therapie “centrum” genoemd) weet waar in het onderbewustzijn de klacht veroorzaakt wordt om wat er nodig is dit te herstellen.

Op September 13, 2020