Bioresonantie

De basis van de Bioresonantie berust op de inzichten in de biofysica. Overal in de natuur komen trillingen (resonantie) voor, zowel in de wereld van het grote (aardbevingen), als in het kleine (atoomtrillingen). Voor de mens zijn vooral geluidstrillingen en elektromagnetische trillingen, zoals het licht en de radiogolven van belang.

Het menselijk lichaam is opgebouwd uit weefsels en organen. Deze weefsels en organen bestaan weer uit celstructuren. Deze cellen bestaan uit cellen, die weer uit atomen bestaan. Uit onderzoek is gebleken dat atomen uit nog kleinere deeltjes bestaan die zich gedragen als energie. Deze subatomaire deeltjes voegen energie aan elkaar toe of onttrekken energie van elkaar. Met andere woorden: ze trekken elkaar aan of stoten elkaar af. Als gevolg hiervan ontstaan trillingen.

Nu is vanuit de biofysica bekend dat alle chemische processen in het lichaam geleid worden door deze hierboven beschreven elektromagnetische trillingen. Cellen, weefsels en organen hebben dan ook hun eigen specifieke frequenties. Deze afzonderlijke frequenties staan met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar. Ze vormen het totaal frequentie spectrum van de patiënt, het individuele frequentiepatroon.

De frequenties van een gezond persoon hebben een andere structuur dan van een ziek persoon. De frequenties van gezonde mens zijn harmonisch en vrij van vervormingen, terwijl de frequenties van een zieke mens tevens disharmonische frequenties bevat. Ook de in het lichaam opgeslagen frequenties van vreemde stoffen, zoals amalgaam, bacteriën en virussen en ontstekingen verstoren het frequentiebeeld.

Ziekteprocessen beginnen met verkeerde, disharmonische trillingen, die de chemische processen verkeerd aansturen. Het is dus belangrijk om deze energetische besturing van het lichaam, via elektromagnetische trillingen, in evenwicht en onder controle te krijgen.

Met de bioresonantie-methode is het mogelijk om de verschillende frequentiepatronen van een normaal functionerend lichaam maar ook van een lichaam met klachten te analyseren. Dit alles gebeurt met behulp van een geavanceerd computergestuurd apparaat.

De gevonden frequenties worden door middel van dit bioresonantie-apparaat gewijzigd, versterkt, gereduceerd of zelfs geëlimineerd door de juiste frequentiepatronen aan het lichaam terug te geven. Als de verstoorde trillingen wordt opgeheven, dan zal het lichaam weer in staat zijn zich te herstellen. Bioresonantie is er op gericht het lichaam zélf aan te zetten tot herstel.

Op September 5, 2007